LANGUAGE :

Tél: +84 270 3836 854
Hotline
: +84 90 819 5350 (Mr Phú)
Email
: info@phuongthaohomestay.com
Adresse
: An Thanh Hamlet, An Binh Commune (An Binh Island), Long Ho District, Vinh Long Province, Vietnam

 
 
Tour 3
Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2014
Các tin cùng chuyên mục:
Copyright © 2013 Phuong Thao Homestay. All right reserved.
International Tour Operator License No: 0850/2008/TCDL-GP LHQT
An Thanh Hamlet, An Binh Commune (An Binh Island), Long Ho District, Vinh Long Province, Vietnam
TEL: +84 270 3836 854            FAX: +84 270 3836 918
Mobile: +84 90 819 5350 (Mr Phu). Email: info@phuongthaohomestay.com